Lembaga Pengarah


  Y.Bhg. Tan Sri Datuk Seri (Dr) Foong Cheng Yuen

  Pengerusi


 


  Y. Bhg. Tan Sri Dato' Sri Tay Ah Lek

  Timbalan Pengerusi


 


 Y.Bhg. Tan Sri Dato' Sri Zaleha binti Zahari

  Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
  

 


  Y. Bhg. Prof. Datuk Dr. Marimuthu Nadason

  Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
  

 


  Encik Ong Chong Hye

  Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
  

 


  Encik Mohd Radzuan bin Abdul Halim

  Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
  

 


  Y. Bhg. Datin Veronica Selvanayagy

  Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

 

 


  Encik Antony Fook Weng Lee

  Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

 

 


  Encik Jeremy Lee

  Pengarah Bukan Eksekutif Bebas