Ahli Lembaga Pengarah

Pengerusi

Y. Bhg. Tan Sri Datuk Seri (Dr) Foong Cheng Yuen telah menjadi Pengerusi OFS sejak 16 Ogos 2016.

Tan Sri Datuk Seri berkelulusan dari University of London dengan LL.B. (Kepujian) pada tahun 1969 dan dipanggil ke English Bar oleh Persatuan Honourable Society of the Inner Temple pada tahun 1970. Beliau telah dianugerahkan Ijazah Doktor Kehormat oleh University of the West of England pada tahun 2011.

Tan Sri Datuk Seri menceburi bidang kehakiman sebagai Hakim Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur (Bahagian Jenayah), Johor Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur (Bahagian Sivil), Ipoh dan Kuala Lumpur (Bahagian Keluarga dan Bahagian Sivil). Tan Sri Datuk Seri dinaikkan ke Mahkamah Rayuan pada tahun 2005 dan seterusnya dinaikkan ke Mahkamah Persekutuan (Mahkamah Agung Malaysia) pada 2009. Sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan, beliau telah dijadikan Hakim Urusan Bahagian Awam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah di Negeri Pulau Pinang. Beliau bersara dari Badan Kehakiman Malaysia pada 25 Februari 2012.

Semasa berlatih, Tan Sri Datuk Seri berkhidmat sebagai penasihat undang-undang kepada pelbagai persatuan dan persatuan di Malaysia. Beliau kini berkhidmat sebagai pengarah bebas beberapa syarikat termasuk Genting Berhad, OWG Group Berhad, Paramount Corporation Berhad, Bina Puri Properties Sdn Bhd dan Legal Plus Sdn Bhd. Beliau juga dijadikan Bencher oleh Persatuan Honorable Society of the Inner Temple, London pada tahun 2009. Beliau telah dipanggil ke Bar Malaysia sebagai peguam bela dan peguamcara pada tahun 1971. Beliau terlibat dalam amalan undang-undang swasta dalam undang-undang jenayah dan sivil, dalam undang-undang insurans dari 1971 hingga 1990.

Tan Sri Datuk Seri juga memegang jawatan berikut:

 • Penimbangtara Mahkamah Arbitrasi Antarabangsa Dewan Perniagaan Antarabangsa (ICC)
 • Penimbangtara Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur
 • Perunding Kanan ke Pusat Kerjasama Undang-undang Asean China yang berpusat di Hainan, Republik Rakyat China
 • Peguambela & Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya
 • Pemegang Amanah Community Chest of Malaysia

 

Timbalan Pengerusi

Y.Bhg. Tan Sri Dato 'Sri Tay Ah Lek telah menjadi Pengarah dan Timbalan Pengerusi OFS sejak Disember 2004.

Tan Sri Dato 'Sri kini adalah Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Public Bank. Beliau menyertai Public Bank sebagai kakitangan perintis pada tahun 1966. Sebelum penamaan di Public Bank, beliau adalah Naib Presiden Eksekutif bekas Public Finance, kemudian Naib Presiden Eksekutif dan Pengarah Eksekutif Public Bank. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam industri perbankan dan kewangan selama 56 tahun.

Tan Sri Dato 'Sri berkelulusan dari Henley, United Kingdom dengan MBA dan menghadiri Program Pengurusan Lanjutan di Harvard Business School. Beliau juga adalah Fellow Emeritus Institut Pengurusan Malaysia dan merupakan Fellow Banker Chartered dari Institut Asia Chartered Bankers, Fellow CPA Australia dan Institut Perkhidmatan Kewangan Australia.

Beliau juga merupakan Pengerusi Persatuan Syarikat Pembelian Sewa Malaysia dan pengarah Cagamas Holdings Bhd dan ASEAN Finance Corporation Ltd.

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Y. Bhg. Tan Sri Dato 'Sri Zaleha binti Zahari telah menjadi pengarah OFS sejak Julai 2017.

Tan Sri Dato 'Sri Zaleha berkelayakan sebagai Barrister-at-Law, Middle Temple, London pada tahun 1971 sebelum menyertai Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Beliau juga memegang Sijil Perundangan Undang-undang dari University of London.

Dalam tempoh 20 tahun perkhidmatan beliau dalam perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, beliau telah berkhidmat sebagai antara lain, sebagai Majistret, Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi, Timbalan Pendakwa Raya serta Penasihat Undang-Undang kepada Kementerian Pendidikan, Unit Perancang Ekonomi , Kementerian Dalam Negeri serta Jabatan Hasil Dalam Negeri. Beliau adalah Ketua Bahagian Sivil di Jabatan Peguam Negara sebelum dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi.

Tan Sri Dato 'Sri Zaleha telah dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman dan seterusnya sebagai Hakim Mahkamah Tinggi, kemudian Hakim Mahkamah Rayuan dan selepas itu, dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 2012. Beliau bersara dari Kehakiman Malaysia pada bulan November 2014.

Kini, Tan Sri Dato 'Sri Zaleha berkhidmat sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Genting Plantations Berhad. Beliau juga merupakan Pengerusi Panel Kajian Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Y. Bhg. Prof. Dr. Marimuthu Nadason telah menjadi pengarah OFS sejak Disember 2004.

Beliau memiliki Doktor di Pentadbiran Perniagaan dari universiti antarabangsa, dua Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan dari International American University serta dari Phoenix International University (2008). Beliau telah dianugerahkan Profesor Kehormat dalam Perilaku Pengguna oleh Stichting Eurogio University College Belanda (2014), Profesor Kehormat dan Pakar Panel untuk Universiti Teknologi IIC Kemboja (2014) dan Profesor Pelawat dalam Perhubungan Awam oleh Universiti Antarabangsa Georgia (2016).

Beliau kini merupakan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Bebas Puncak Niaga Holdings Berhad. Beliau juga berkhidmat di beberapa Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO), termasuk Pengerusi, Malaysian Standards and Accreditation Council, Jabatan Standard Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi; Pesuruhjaya, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), Presiden, Persekutuan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA), Presiden, Persatuan Pengguna Pengguna Persatuan Malaysia, Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pendidikan dan Penyelidikan untuk Pengguna (ERA Consumer Malaysia) dan Institut Integriti Malaysia.

Beliau adalah Ahli Majlis Antarabangsa Konsumen (CI), London. Dan Pengerusi bagi Perkongsian Asia untuk Pembangunan Sumber Manusia di Asia Luar Bandar (AsiaDHRRA), Filipina. Beliau memegang pelbagai peranan penasihat di beberapa Lembaga / Lembaga Bebas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Encik Ong Chong Hye telah menjadi pengarah OFS sejak Disember 2004.

Beliau adalah Fellow of the Chartered Institute of Bankers (England) dan Fellow of the Chartered Management Institute (UK). Beliau memegang Ijazah Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan dan merupakan Perancang Kewangan yang di iktiraf.

Encik Ong berkhidmat dengan Standard Chartered Bank PLC dan anak syarikatnya di Malaysia selama 36 tahun di mana beliau memegang beberapa jawatan kanan dalam perbankan domestik dan antarabangsa sebelum bersara sebagai Ketua Perkhidmatan Perbankan. Pada masa itu, beliau terlibat dalam kesinambungan perniagaan dan pengurusan krisis sebagai sebahagian daripada pasukan Pengurusan Risiko Operasi Kumpulan. Beliau adalah Ketua Pemeriksa bank di Malaysia dan ahli Pusat Penilaian Sumber Manusia Kumpulan. Beliau juga menghadiri Program Perbankan Rim Pasifik di University of Washington.

Encik Ong duduk di atas Peraturan Jawatankuasa Persatuan Bank di Malaysia (ABM) selama lebih dua dekad. Di samping itu, beliau telah bekerja dengan Suruhanjaya Perbankan Antarabangsa, ICC Paris, dalam membangunkan Kastam Seragam dan Amalan untuk Jaminan Siap. Beliau juga merupakan ahli Panel Pakar dalam Peraturan DOCDEX, ICC Paris, mengenai penyelesaian pertikaian yang berkaitan dengan perdagangan antarabangsa. Encik Ong juga merupakan Pengerusi Tabung Kebajikan Benevolent Malaysia dan Pemegang Amanah Kumpulan Wang Simpanan Kakitangan Estet Malaysia.

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Encik Mohd Radzuan bin Ab Halim telah menjadi pengarah OFS sejak Disember 2004.

Encik Radzuan adalah Barrister dari Lincoln's Inn. Selain MBA dalam Kewangan dan Pelaburan dari UCLA, beliau juga memiliki kelayakan profesional dalam Ekonomi, Kewangan dan Undang-undang.

Encik Radzuan mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam sektor perbankan komersial dan pelaburan di mana pengetahuan dan pengalamannya melihatnya terlibat dalam dua penyelamatan bank tempatan.

Beliau berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Malaya dan Universiti Nasional Singapura. Beliau adalah seorang kolumnis tetap dari majalah The Edge semenjak 1998 hingga 2013. Pada tahun 2009, beliau telah dilantik oleh Menteri Kehormat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) ke Majlis Penasihat Akademik, Institut Penyelidikan Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur (ERIA ).

Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Y. Bhg. Datin Veronica Selvanayagy telah menjadi pengarah OFS sejak Oktober 2011.

Datin Veronica dipanggil ke Bar pada tahun 1991 dan dalam praktiknya selama 6 tahun mengendalikan kedua-dua perkara litigasi dan issue-issue conveyancing. Beliau kemudian menyertai industri insurans sebagai Ketua Pasukan Undang-undang AIA Malaysia. Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman dan kepakaran dalam industri insurans tempatan yang merangkumi penggabungan korporat, usaha sama dan konsultasi am. Beliau juga mempunyai tanggungjawab undang-undang untuk entiti AIA di India, Sri Lanka dan Indonesia.

Datin Veronica kini adalah Penasihat Am dan ahli Exco AIA Malaysia yang menyelia urusan undang-undang, kesetiausahaan syarikat, penyiasatan, tadbir urus korporat, keselamatan korporat, kesinambungan perniagaan dan fungsi keselamatan pekerjaan untuk AIA Bhd, AIA Public Takaful, AIA Health Services Sdn. Bhd. dan AIA Pension Asset Management Sdn. Bhd. Datin Veronica juga aktif dalam bidang undang-undang dan industri insurans tempatan di mana beliau memegang jawatan berikut:

 • Pengerusi Pasukan Petugas Tindakan Persaingan, Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM)
 • Ahli Jawatankuasa Disiplin, Majlis Perancangan Kewangan Malaysia (MFPC)
 • Ahli Jawatankuasa Pentadbiran dan Kewangan, Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM)

 

Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Encik Antony Lee telah menjadi pengarah OFS sejak Disember 2017.

Beliau telah menjadi Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif AIG Malaysia Insurance Berhad sejak Oktober 2013. Kini, beliau juga merupakan Pengerusi PIAM.

Encik Antony Lee berada di sektor insurans lebih daripada 16 tahun. Sejak menyertai AIG pada tahun 2001, beliau menyumbangkan dalam pelbagai aspek operasi termasuk sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Global Services Hub pertama di AIG yang terletak di Malaysia dan Naib Presiden Wilayah Perniagaan Komersial dan Pengguna di Rantau Asia Pasifik.

Sebelum AIG Malaysia, Encik Antony Lee berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif AIG Vietnam di mana tanggungjawabnya termasuk membangunkan salah satu negara pertumbuhan AIG di Asia Pasifik.

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Encik Jeremy Lee telah dilantik sebagai pengarah OFS sejak Mac 2018.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Ijazah Sarjana Muda Jurisprudens dari Universiti Malaya, Sijil Amalan Undang-undang dari Lembaga Kelayakan Profesion Undang-undang Malaysia dan Sarjana Undang-undang dari Boston University School of Law di Massachusetts, Amerika Syarikat.

Encik Jeremy Lee berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Ombudsman untuk Perkhidmatan Kewangan (OFS) dari Ogos 2012 hingga 15 November 2017.

Sebelum menyertai OFS, Encik Jeremy Lee telah berkhidmat dengan Bank Negara Malaysia dan mempunyai lebih daripada 25 tahun pengalaman dalam mengawal selia dan menyelia industri perbankan dan insurans di Malaysia. Beliau juga merupakan Peguam Am untuk Bank Negara Malaysia.

Beliau mewakili Malaysia dalam perdagangan rundingan perkhidmatan kewangan di Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) di Geneva, Switzerland, serta rundingan untuk perjanjian perdagangan bebas serantau dan bilateral.

Beliau kini merupakan ahli Jawatankuasa Penyelesaian Hutang Kecil yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia untuk memberi bantuan kepada perusahaan kecil dan sederhana.

Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Cik Kalpana Sambasivamurthy telah dilantik sebagai Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif OFS sejak Julai 2018. Beliau merupakan Pengarah Eksekutif Persatuan Bank di Malaysia.

Cik Kalpana menghabiskan sedekad dalam amalan undang-undang dan selepas itu berpindah ke arena korporat. Beliau mempunyai pengalaman lebih daripada 18 tahun untuk memberi nasihat mengenai penggabungan dan pengambilalihan, perkara perbankan dan perkara umum.

Ms Kalpana memegang LLB (Kepujian) dari University of The West England, Bristol dan Sarjana dalam Hubungan Antarabangsa dari The University of Nottingham.

Contact Us

Business Hours

 • Monday - Friday08:30 - 17:30
 • Saturday & SundayClosed
 • Public HolidayClosed