Piagam Pelanggan

Pengenalan

 

OFS komited untuk menyediakan penyelesaian pertikaian secara bebas, saksama, berkesan dan cepat, dan tuntutan yang timbul daripada perkhidmatan yang disediakan oleh Anggota kami (Penyedia Perkhidmatan Kewangan yang berlesen atau diluluskan oleh Bank Negara Malaysia).

 

Komitmen Kami kepada Anda

 

Khidmat Pelanggan

 
  • Kami akan mengambil tindakan segera terhadap pertanyaan dan pertikaian anda.
  • Kakitangan kami akan menangani pertanyaan dan mengendalikan pertikaian anda secara sopan, bertimbang rasa dan profesional
  • Kami akan memastikan pertanyaan dan pertikaian anda di uruskan dengan saksama.
  • Kami akan memberi maklum balas dalam tempoh tujuh hari bekerja. Sekiranya kami memerlukan lebih masa, kami akan memaklumkan kepada anda semula.
  • Kami akan bertanggungjawab ke atas pertanyaan dan pertikaian anda dan menyelesaikannya sekiranya ia berada di bawah bidang kuasa kami.
  • Kami berusaha untuk menyelesaikan pertikaian anda dalam masa 3 hingga 6 bulan bergantung kepada kerumitan kes.
  • Kami akan salurkan pertanyaan atau pertikaian anda ke agensi lain jika ia di luar bidang kuasa kami, dan kami akan memaklumkan kepada anda dengan sewajarnya.
 

Kerahsiaan

 

Kami memberi jaminan kepada anda bahawa tiada seorang pun termasuk Ahli Lembaga Pengarah, Ketua Pegawai Eksekutif, Ombudsman, Pengurus Kes, pegawai dan kakitangan OFS boleh mendedahkan sebarang data, dokumen dan maklumat kepada mana-mana orang melainkan dengan persetujuan daripada anda dan Anggota kami atau jika dikehendaki atau dibenarkan membuat pendedahan sedemikian di bawah undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkenaan atau oleh mana-mana mahkamah.

Contact Us

Business Hours

  • Monday - Friday08:30 - 17:30
  • Saturday & SundayClosed
  • Public HolidayClosed