Penafian

Laman web Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (OPK) hanyalah untuk rujukan umum. Maklumat lengkap boleh diperolehi dari OPK.

OPK menyediakan pautan kepada organisasi lain sebagai perkhidmatan kepada pembaca dan OPK tidak bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung ke atas ketepatan maklumat-maklumat yang terkandung di dalam laman web tersebut. Maklumat di laman web ini tidak seharusnya diguna pakai untuk tujuan komersial atau tujuan-tujuan lain. Kandungan dalam laman web ini tidak boleh disalin semula atau dipindahkan secara elektronik tanpa kebenaran dari OPK.