Soalan Yang Lazim Ditanya

Anda boleh  membuat aduan bertulis dan  menghantar aduan bersama-sama dokumen yang lengkap melalui faks atau e-mel. (Sila rujuk kepada pautan).Nombor faks kami adalah +603-2272 1577. Anda juga boleh membuat aduan di pejabat kami di Tingkat 14, Blok Utama, Menara Takaful Malaysia, No. 4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur. Koordinat GPS kami adalah 3.139316,101.696033.
Anda boleh memuat turun Borang Aduan di sini.
Jenis-jenis aduan/pertikaian yang dikendalikan oleh OPK boleh didapati di sini.
Tidak. Perkhidmatan OPK diberikan secara percuma kepada Pengadu yang Layak.

Anda dan Anggota tidak terikat dengan Syor Pengurus Kes. Sekiranya anda atau Anggota tidak menerima Syor Pengurus Kes, aduan/pertikaian boleh dirujuk kepada Ombudsman untuk diadjudikasi dala tempoh 30 hari dari tarikh Syor Pengurus Kes atau sebelum tarikh yang ditetapkan di dalam Syor( yang mana lebih lewat).

Keputusan Ombudsman adalah muktamad dan ia mengikat Anggota sekiranya anda (Pengadu) menerima keputusan tersebut. Jika anda tidak menerima keputusan muktamad Ombudsman, anda bebas mengambil apa-apa tindakan yang dianggap sesuai untuk menyelesaikan aduan/pertikaian anda termasuk mengambil tindakan undang-undang atau arbitrasi.

Tidak. Anda tidak perlu menggunakan perkhidmatan seorang peguam atau melantik firma guaman untuk pertikaian yang dirujuk kepada OPK.
OPK bukanlah badan yang sesuai untuk mengendalikan aduan/pertikaian sedemikian. Anda boleh merujuk aduan anda kepada Anggota yang berkenaan untuk penyusunan semula pinjaman. Anda juga boleh mendapatkan panduan daripada Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit (AKPK).
Anda harus merujuk kesulitan yang dihadapi itu kepada Anggota yang berkenaan kerana perkara tersebut adalah diluar bidang kuasa OPK. 

Ya. Anda perlu merujuk aduan/pertikaian anda kepada OPK:

(i) dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh keputusan muktamad diterima daripada Anggota berkenaan terhadap aduan/pertikaian anda

atau

(ii) selepas tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh aduan pertama anda dirujuk kepada Anggota berkenaan sekiranya anda belum menerima maklumbalas daripada Anggota tersebut.

OPK tidak mengendalikan aduan/pertikaian berhubung produk pasaran modal kerana perkara tersebut adalah diluar bidang kuasa OPK. Anda bolehlah merujuk aduan/pertikaian sedemikian kepada Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti (SIDREC).
OPK akan berusaha untuk menyelesaikan semua aduan/pertikaian yang diterima dalam tempoh 3 hingga 6 bulan dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap daripada anda dan Anggota. Ini bergantung kepada kerumitan aduan/pertikaian anda.
Anda boleh menghubungi kami melalui telefon di +603-2272 2811 atau menyemak status aduan/pertikaian melalui pertanyaan atas talian. Anda juga boleh hadir ke pejabat kami di Tingkat 14, Blok Utama, Menara Takaful Malaysia, No. 4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur. Koordinat GPS kami adalah 3.139316,101.696033.
Semua dokumen yang dikemukakan kepada OPK akan dianggap sebagai sulit dan persendirian.