Tatacara Membuat Pertikaian

Langkah 1 – Rujuk aduan/pertikaian anda dengan Penyedia Perkhidmatan Kewangan anda.

Sebelum anda mengemukakan aduan/pertikaian anda kepada OPK, anda hendaklah merujuk aduan/pertikaian anda kepada Anggota berkenaan untuk tujuan mendapatkan suatu penyelesaian yang terbaik.  

Langkah 2 – Rujuk aduan/pertikaian dengan OPK

Anda boleh merujuk aduan/pertikaian kepada kami –

(i) dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh keputusan muktamad diterima daripada Anggota berkenaan terhadap aduan/pertikaian anda

atau

(ii) selepas tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh aduan pertama  anda  dirujuk kepada Anggota berkenaan sekiranya anda belum menerima maklumbalas daripada Anggota tersebut


Anda boleh mengemukakan aduan/pertikaian  melalui cara-cara berikut:

Melalui Pos/Faks

 • Anda boleh membuat aduan/pertikaian secara bertulis kepada kami di alamat berikut:-

  Unit Pengurusan Aduan
  Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (664393P)
  (dahulu dikenali sebagai Biro Pengantaraan Kewangan)
  Tingkat 14, Blok Utama
  Menara Takaful Malaysia
  No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
  50000 Kuala Lumpur. ​

 • Anda juga boleh menghantar aduan tersebut melalui faks ke nombor +603-2272 1577

Hadir Sendiri

 • Anda juga boleh datang terus ke pajabat kami di :-

  Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (664393P)
  (dahulu dikenali sebagai Biro Pengantaraan Kewangan)

  Tingkat 14, Blok Utama
  Menara Takaful Malaysia
  No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
  50000 Kuala Lumpur.

Membuat aduan melalui laman web kami (pertanyaan atas talian)