Bagaimana Untuk Membuat Pertikaian


Anda boleh memfailkan pertikaian


 

Melalui Faks/E-mel/Pos

Anda boleh membuat aduan/pertikaian secara bertulis kepada kami di alamat berikut:-
 

Unit Pengurusan Aduan
Ombudsman for Financial Services (664393P)
Tingkat 14, Blok Utama
Menara Takaful Malaysia
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur.
 

Hadir Sendiri

Anda juga boleh datang terus ke pejabat kami di :-
 


Ombudsman for Financial Services (664393P)
Tingkat 14, Blok Utama
Menara Takaful Malaysia
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur.