Pihak Pengurusan


     Ketua Pegawai Eksekutif   
     Shahariah Binti Othman

 


    Ombudsman (Perbankan Konvensional/ Perbankan Islam)
    Marina Baharuddin

   


    Ombudsman (Insurans/Takaful)
    Kalyana Kumar Sockalingam