Pretty confident business woman smiling over white background

Misi Kami

Untuk menyediakan pengguna dengan kenderaan untuk resolusi objektif dan tepat pada masanya pertikaian, tuntutan dan aduan yang timbul daripada perkhidmatan yang disediakan oleh institusi kewangan (yang pada masa ini terdiri daripada bank-bank perdagangan, bank Islam, bank saudagar, syarikat kewangan, syarikat insurans, pengendali takaful dan pengeluar kad ).

Objektif

Kami tidak memperjuangkan hak pengguna mahupun kami menjuarai hak institusi kewangan. Kami benar-benar bebas dan berurusan dengan semua pertikaian, tuntutan dan aduan dengan adil dan saksama.

Tepat pada masanya

Kami akan berusaha untuk menjual kesemua pertikaian, tuntutan dan aduan dalam tempoh 3 bulan kalendar, dari tarikh kami menerima dokumen yang lengkap yang diperlukan bagi setiap pertikaian, tuntutan dan aduan yang dirujuk kepada kami oleh pengguna.

    Contact Us

    Business Hours

    • Monday - Friday08:30 - 17:30
    • Saturday & SundayClosed
    • Public HolidayClosed