Misi

OPK berusaha untuk menyelesaikan pertikaian, tuntutan dan aduan secara efektif  dan cekap kepada pengguna yang timbul daripada perkhidmatan yang disediakan oleh Anggota kami  yang terdiri daripada bank-bank perdagangan, institusi kewangan Islam, syarikat insurans, pengendali takaful, institusi kewangan pembangunan, pengeluar instrument pembayaran yang ditetapkan  yang diluluskan,  pengeluar instrument pembayaran Islam yang ditetapkan  yang diluluskan, penasihat kewangan yang diluluskan, penasihat kewangan Islam yang diluluskan dan broker insurans dan takaful yang diluluskan.