Skop Kami

Bidang Kuasa Kami

 

Kami menerima pertikaian yang berkaitan dengan kerugian kewangan dengan had berikut:


 

Pertikaian yang berada di luar bidang kuasa kami

 

OFS tidak akan mempertimbangkan aduan / pertikaian berikut: