Ombudsman for Financial Services (OFS), memberi komitmen untuk memastikan pemprosesan data peribadi oleh OFS mematuhi tujuh (7) prinsip Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA).

 

Tujuan notis

Notis ini menggariskan cara OFS mengendalikan data peribadi menurut PDPA kepada semua pemegang berkepentingan di OFS termasuk Anggota, pengguna kewangan, vendor dan lain-lain.

 

Apakah data peribadi yang dikumpul 

OFS mengumpul data yang berkaitan dengan:

 

 

Bagaimana OFS mengumpul data peribadi anda 

Data dikumpul daripada::

 

 

Tujuan pengumpulan data peribadi anda

OFS mengumpul data untuk::

 

 

Pendedahan data peribadi anda

 

Hak untuk mengakses maklumat peribadi anda

 

Had pemprosesan data peribadi anda

 

Keselamatan data peribadi anda

 

Pengekalan data peribadi

 

Maklumat untuk dihubungi

 

E-mel : enquiry@ofs.org.my
Telefon/Faks: +603-2272 2811 /+603-2272 1577
Alamat: Ombudsman for Financial Services 

Tingkat 14, Menara Takaful Malaysia 

No 4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur

Waktu Operasi: 8.30pagi – 5.30 petang (Isnin – Jumaat, kecuali cuti umum)