Siapakah yang Layak Membuat Pertikaian

Pengadu kami terdiri daripada pengguna kewangan yang menggunakan atau mempunyai sebarang perkhidmatan atau produk kewangan yang disediakan oleh Penyedia Perkhidmatan Kewangan (FSP):

Berikut adalah pengguna kewangan yang layak mengemukakan aduan:


 
  • Untuk mengelakkan keraguan, OFS mempunyai budi bicara mutlak dalam menentukan memfailkan pertikaian dengan OFS dan penetapan tersebut adalah muktamad dan mengikat FSP.
  • Perniagaan kecil merujuk kepada perusahaan kecil dan sederhana (SME) seperti yang ditakrifkan dalam “Garis panduan Definisi SME terbaru” yang dikeluarkan oleh SME Corporation Malaysia pada Oktober 2013.